DU BEDES LÆSE DISSE BRUGSBETINGELSER OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN BRUG AF WEBSTEDET OG ENHVER TJENESTEYDELSE. DE REGULERER DIN BRUG AF WEBSTEDET, ALLE MATERIALERNE INDEHOLDT DERI OG VORES TJENESTEYDELSER

Sidst ændret d. 14. juni 2013

Generelt

Dette websted (eksklusive tilknyttede websteder) ("Webstedet") er ejet og kontrolleret af virksomheden SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH ("SPD"), der er oprettet i Schweiz. Det drives af tredjeparter på vegne af SPD. Derudover kan SPD efter eget skøn gøre visse tjenesteydelser tilgængelige i visse lande (fx Hjælpelinje) ("Tjenesteydelser"). Tilgængeligheden og indholdet af tjenesteydelserne varierer efter land. Disse brugsbetingelser gælder også for Clearblue-kanalen på youtube.com, og enhver henvisning til webstedet inkluderer denne kanal.

Ved at bruge dette websted og enhver tjenesteydelse accepterer du disse brugsbetingelser i deres nyeste udgave som opslået fra tid til anden i dette område af webstedet. Du bør derfor gennemgå disse regelmæssigt, da betingelserne kan være blevet ændret siden dit sidste besøg. Der kan gælde yderligere betingelser for tjenesteydelserne.

Der kan opnås adgang til webstedet og tjenesteydelserne fra forskellige lande over hele verden. Da hvert af disse lande kan have lovgivninger, som er forskellige fra dem i Schweiz, accepterer du ved at opnå adgang til webstedet og tjenesteydelserne samt i tillæg til brugsbetingelserne, at lovgivningen i Schweiz vil være eksklusivt gældende for alle omstændigheder, der opstår som følge af eller ifm. brug og indhold af webstedet eller tjenesteydelserne. Du accepterer også at være underlagt den ikke-eksklusive jurisdiktion ved domstolene i Geneve, Schweiz, ifm. sådanne omstændigheder. Hvis du ikke accepterer disse brugsbetingelser, bedes du undlade at bruge vores websted eller tjenesteydelser.

Produkttilgængelighed

Enhver henvisning til produkter eller tjenesteydelser på dette websted eller ifm. levering af tjenesteydelser udgør ikke et tilbud om at sælge eller levere det pågældende produkt eller tjenesteydelse. Dette websted kan henvise til produkter, der ikke er registreret eller godkendt i et givent land. Du bedes spørge din lokale farmaceut om hvilke produkter, der er tilgængelige i dit land. Søg specifik rådgivning om tilgængeligheden og egnetheden af ethvert specifikt produkt eller tjenesteydelse, inden du køber det pågældende produkt. Billeder af produkter er kun til illustrationsformål.

Ansvarsbegrænsning

Webstedet og alle oplysninger og relaterede oplysninger indeholdt deri samt alle oplysninger og relaterede materialer udleveret som del af enhver tjenesteydelse fremsættes, som "de er" og kun til generelle oplysningsformål. Man bør ikke være afhængig af disse ifm. ethvert formål, og der fremsættes ingen repræsentation, garanti eller tilsagn, hverken udtrykkelig eller underforstået, om, at disse oplysninger er nøjagtige, opdaterede, komplette, tilstrækkelige eller hensigtsmæssige. Du bør bruge din egen dømmekraft til at evaluere oplysningerne tilvejebragt via vores websted og tjenesteydelser, og ved at bruge disse accepterer du risikoen for, at disse oplysninger ikke er nøjagtige, opdaterede, komplette, tilstrækkelige eller hensigtsmæssige til at opfylde dine behov og krav.

RÅDFØR DIG ALTID MED EN KVALIFICERET SUNDHEDSMEDARBEJDER FOR MEDICINSK RÅDGIVNING, OG LÆS HELE MÆRKATEN PÅ PAKKEN SAMT DEN VEDLAGTE VEJLEDNING TIL HVERT PRODUKT INDEN BRUG. INGEN OPLYSNINGER INKLUDERET I DETTE WEBSTED, MATERIALERNE OG/ELLER TJENESTEYDELSERNE LEVERET AF SPD, DENNES AFFILIEREDE SELSKABER OG DERES TREDJEPARTSLEVERANDØRER, ER BEREGNET TIL AT ERSTATTE MEDICINSK RÅDGIVNING HOS ELLER EN UNDERSØGELSE UDFØRT AF KVALIFICERET SUNDHEDSPERSONALE. SPD og dennes affilierede selskaber er ikke praktiserende læger og tilbyder ikke medicinske tjenesteydelser eller rådgivning. 

Hverken SPD og dennes affilierede selskaber, eller dennes funktionærer, medarbejdere eller agenter, vil være ansvarlige for nogen tab, skader eller udgifter opstået som følge af enhver adgang til eller brug af dette websted, alle oplysninger eller materialer indeholdt deri, eller ethvert websted tilknyttet dertil samt enhver tjenesteydelse, herunder, uden begrænsning, enhver tabt fortjeneste samt indirekte, hændelige, følgemæssige eller pønale skader (selv hvis SPD og dennes affilierede selskaber, funktionærer, medarbejdere eller agenter er blevet rådgivet om risikoen for sådanne skader).

SPD forbeholder sig retten til at foretage enhver ændring eller rettelse af og/eller suspendere adgang til dette websted og/eller tjenesteydelserne når som helst, SPD finder det hensigtsmæssigt og uden varsel. Dette websted og/eller tjenesteydelserne kan være utilgængelige fra tid til anden pga. netværks-, software-, hardware- og tredjepartsleverandørfejl, opdaterings- eller udviklingsarbejde. SPD er ikke ansvarlig, hvis webstedet og/eller tjenesteydelserne er utilgængelige på noget tidspunkt eller i enhver periode, herunder, uden begrænsning, for enhver skader, der opstår som følge af en sådan utilgængelighed.

SPD's ret til at bruge indhold indsendt af brugere

I visse dele af dette websted kan du blive inviteret til at overføre eller dele personlige oplysninger (navn, bopæl, e-mail, telefon, sundhedsoplysninger, fødselsdato, osv.), historier, billeder, knowhow, kommentarer, idéer, spørgsmål, teknikker eller lignende) ("Indhold").

Ved at gøre dette giver du dit samtykke til gratis, ubegrænset, global brug af dette indhold for SPD, dennes affilierede selskaber og udpegede tredjeparter ifm. inkludering på webstedet eller i alle andre materialer (digitale, trykte, på sociale medier osv.) mhp. kampagnemæssige eller andre formål.

SPD og dennes affilierede selskaber har ret til, efter absolut eget skøn og uden varsel, at bruge, undlade at bruge, fjerne, slette, distribuere, videregive, kopiere, ændre, redigere, tilpasse, skabe afledte værker, offentligt vise og oversætte alt eller ethvert sådant indhold uden begrænsning, samt autorisere andre til at gøre det samme. Derudover har SPD ret til gratis at bruge alle idéer, koncepter, knowhow, design eller teknikker indeholdt i sådant indhold til ethvert formål af enhver art, herunder, uden begrænsning, udvikling, fremstilling, design og markedsføring af produkter og andre genstande, der inkluderer sådanne idéer, koncepter, knowhow, design eller teknikker.

I tilfælde af, at du ønsker at tilbagetrække dit samtykke, vil dette kun gælde fremadrettet, når SPD har modtaget din samtykkeannullering for enhver fremtidig brug af dit samtykke til brug af indhold, eksklusive alle materialer, der er oprettet eller kommunikeret på et tidligere tidspunkt.

SPD opdaterer webstedet med nyt indhold fra tid til anden. SPD forbeholder sig ret til at vælge, hvad denne anser for at være det bedst egnede indhold til visning og giver ingen garanti for, at det indhold, du har oplyst, vil blive brugt "live" og være tilgængeligt til visning på webstedet eller andre steder.

Når du anmoder om brug af tjenesteydelser (fx hjælpelinjen), kan du blive bedt om at dele personlige oplysninger såsom navn, bopæl, e-mail, telefon, sundhedsoplysninger, fødselsdato osv. ("Tjenesteydelsesoplysninger"). Ved at dele tjenesteydelsesoplysninger giver du samtykke til, at SPD, dennes affilierede selskaber og andre tredjepartsvirksomheder, bruger disse oplysninger til at imødekomme din anmodning. Derudover gælder, at når du anmoder om brug af tjenesteydelser, kan du også blive inviteret til at dele indhold, hvilket du kan vælge at acceptere eller afvise, uden at dette påvirker de tjenesteydelser, du har anmodet om. Hvis du accepterer at dele indhold, vil ovenstående betingelser med relation til indhold være gældende.

Brugeradfærd

Ved at bruge dette websted og tjenesteydelser accepterer du, at alle oplysninger, som du fremsætter, vil være sande og nøjagtige. Indsendelsen af alle uopfordrede oplysninger, såsom spørgsmål, kommentarer eller forslag, oplyst via dette websted eller enhver anden kommunikationsform, vil ikke betragtes som fortrolige. SPD og dennes affilierede selskaber har ingen forpligtelser over for dig af nogen art ifm. sådanne oplysninger.

Du accepterer, at intet indhold, som du indsender eller slår op, vil overtræde eller krænke en anden persons rettigheder eller indeholde injurierende, ærekrænkende, obskønt eller ulovligt materiale. Alt indhold, der slås op på dette websted, kan blive kontrolleret. SPD forbeholder sig ret til straks at fjerne alt indhold, der efter dennes rimelige mening indeholder materiale, som er injurierende, æreskrænkende, obskønt, bedragerisk, overtræder enhver persons rettigheder, er hadefuldt eller på anden måde anstødeligt eller ulovligt iht. gældende lovgivning.

Immaterielle rettigheder

Copyright ©2008-2013 SPD. Alle rettigheder forbeholdes. Alle ophavsrettigheder eller andre immaterielle rettigheder ifm. al tekst, billeder, grafik, lyd, software, generelt 'udseende og stil' samt andre materialer på dette websted og alle SPD-materialer, ejes af SPD og dennes affilierede selskaber (undtagen ethvert tredjepartsindhold, der er identificeret som sådan) eller er inkluderet med tilladelse fra den relevante ejer.

Du kan søge i dette websted og gengive uddrag (undtagen fra ethvert tredjepartsindhold, der er identificeret som sådan) vha. udskrivning, download til en harddisk samt distribution til andre personer ifm. ikke-kommerciel, privat brug. Sådan brug må i alle tilfælde kun være til oplysningsmæssige formål, og ovenstående erklæring skal fremgå af alle gengivelser med en henvisning til brugsbetingelserne.

Ingen gengivelse af nogen dele af dette websted må sælges eller distribueres mhp. kommerciel gevinst, og en sådan må heller ikke ændres eller inkluderes i andet arbejde eller publikationer, uanset om disse udarbejdes i papirudgave eller elektronisk, herunder som opslået indhold på et andet websted.

Intet på dette websted skal fortolkes som overførsel, hverken ved berettiget antagelse eller på anden måde, af enhver rettighed til at bruge eller enhver licens til at bruge enhver ophavsret, patenter, varemærker, logoer og tjenesteydelsesmærker, der tilhører SPD. SPD beskytter sine immaterielle rettigheder iht. gældende lovgivning.

Varemærker

Alle varemærker, tjenesteydelsesmærker og logoer, der vises på dette websted, er enten ejet eller brugt under licens tilhørende SPD og dennes affilierede selskaber, og alle rettigheder forbeholdes. Disse omfatter, uden begrænsning, navnet "SPD" og logoet og produktnavne, herunder PERSONA®, Clearblue®, Clearplan®, Conception Indicator™, Intima™ og Wish for a Baby™ (også kendt som Kinderwunsch™ og Envie d'un Bébé™). Uautoriseret brug af ethvert varemærke, tjenesteydelsesmærke eller logo er strengt forbudt.

Tilknyttede websteder

På forskellige steder i dette websted kan du blive tilbudt automatiske links til tredjeparters websteders, som er relevante for et pågældende aspekt af dette websted. Dette betyder ikke, at SPD er forbundet med eller godkender disse websteder eller deres ejere. Selvom SPD håber, at du vil finde disse websteder interessante, er hverken SPD og dennes affilierede selskaber, eller enhver af dennes funktionærer, medarbejdere eller agenter, ansvarlige eller erstatningspligtige for tredjeparters websteder, oplysningerne angivet deri eller deres tilgængelighed.

Oplysninger om dig og dine besøg på webstedet og brug af tjenesteydelser

Vi behandler oplysninger om dig iht. til vores databeskyttelsespolitik. Ved at bruge vores websted og tjenesteydelser giver du dit samtykke til denne behandling og brug af dine oplysninger, herunder personlige oplysninger, iht. denne politik.

Virusser, hacking og andre lovovertrædelser

Du må ikke misbruge vores websted ved at introducere virusser, trojanske angreb, orme, logikbomber eller andet materiale, der er ondsindet eller teknologisk skadeligt. Du må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til vores websted eller enhver server, computer eller database, der er tilknyttet til vores websted.

Ved at overtræde denne bestemmelse vil du begå en kriminel lovovertrædelse. Vi vil anmelde enhver sådan overtrædelse til de relevante håndhævelsesmyndigheder, og vi vil samarbejde med disse myndigheder ved at videregive din identitet til dem. I tilfælde af en sådan overtrædelse vil din ret til at bruge webstedet straks blive annulleret.

SPD, dennes affilierede selskaber og tredjepartsleverandører vil ikke være ansvarlige for noget tab eller skader forårsaget af et overbelastningsangreb, virusser eller andet teknologisk, skadeligt materiale, der kan inficere dit computerudstyr, computerprogrammer, data eller andet patentbeskyttet materiale, der opstår som følge af din brug af vores websted, eller fordi du downloader noget materiale udgivet på vores websted eller ethvert andet websted tilknyttet til webstedet.

Forbeholdsklausul

I det omfang at en af bestemmelserne i disse brugsbetingelser anses for at være ulovlig, ugyldig eller uhåndhævelig, vil en sådan bestemmelse udgå og slettes uden at påvirke håndhæveligheden af de øvrige bestemmelser.

Hvem skal du kontakte

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til disse brugsbetingelser eller databeskyttelsespolitikken, ønsker at rapportere en overtrædelse af disse brugsbetingelser eller databeskyttelsespolitikken, eller ønsker anmode om adgang til, rette eller slette dine personlige oplysninger, bedes du skrive til SPD Swiss Precision Diagnostics Ltd., Att. General Counsel på adressen 47 route de St Georges, 1213 Petit-Lancy, Schweiz, eller sende en e-mail til SPD på privacy@spdspark.com.

Hvis du har produktrelaterede forespørgsler, bedes du kontakte hjælpelinjen. Denne tjeneste drives af SPD's affilierede virksomhed, SPD Development Company Limited i Storbritannien. Hjælpelinjens kontaktoplysninger kan ses på webstedet for dit bopælsland under Kontakt. Du bedes være klar til at oplyse lot-nummeret fra produktpakken. Opkald til hjælpelinjen kan være overvåget eller blive optaget mhp. kvalitetssikringsmæssige formål, og dine personlige oplysninger kan blive indsamlet som angivet herover.

Mange tak, fordi du besøger vores websted.