Brugsbetingelser

DU BEDES LÆSE DISSE BRUGSBETINGELSER OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN DU BRUGER SPD-WEBSTEDET OG ENHVER TJENESTEYDELSE. DE REGULERER DIN BRUG AF SPD-WEBSTEDET, ALLE MATERIALERNE INDEHOLDT DERPÅ, SAMT OG VORES TJENESTEYDELSER

Sidste rettet 19. december 2017

Generelt

Dette websted (eksklusive tilknyttede websteder) ("Webstedet") er ejet og kontrolleret af virksomheden SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH ("SPD"), der er oprettet i Schweiz. Det drives af tredjepartsvirksomheder, herunder Aptum Hosting, på vegne af SPD. Herudover kan SPD efter eget skøn gøre visse tjenesteydelser tilgængelige i visse lande (f.eks. vores forbrugerhjælpelinje Careline) ("Tjenesteydelser"). Tilgængeligheden og indholdet af tjenesteydelserne varierer efter land. Disse brugsbetingelser gælder også for Clearblue-kanalen på www.youtube.com, og enhver henvisning til webstedet inkluderer også denne kanal.

Ved at bruge dette websted og enhver tjenesteydelse accepterer du disse brugsbetingelser i deres nyeste udgave som opslået fra tid til anden i dette område af webstedet. Du bør derfor gennemgå disse brugsbetingelser regelmæssigt, da de kan være blevet ændret siden dit sidste besøg. Der kan gælde yderligere betingelser for tjenesteydelserne.

Der kan opnås adgang til webstedet og tjenesteydelserne fra forskellige lande over hele verden. Da hvert af disse lande kan have lovgivninger, som er forskellige fra den i Schweiz, accepterer du ved at opnå adgang til webstedet og tjenesteydelserne, i tillæg til brugsbetingelserne, at lovgivningen i Schweiz er eksklusivt gældende for alle omstændigheder, der opstår som følge af eller i forbindelse med brug og indhold af webstedet eller tjenesteydelserne. Du accepterer også at være underlagt den ikke-eksklusive jurisdiktion ved domstolene i Geneve, Schweiz, ifm. sådanne omstændigheder. Hvis du ikke accepterer disse brugsbetingelser, bedes du undlade at bruge vores websted eller tjenesteydelser.

Produkttilgængelighed

Enhver henvisning til produkter eller tjenesteydelser på dette websted eller ifm. levering af tjenesteydelser udgør ikke et tilbud om at sælge eller levere det pågældende produkt eller tjenesteydelse. Dette websted kan henvise til produkter, der ikke er registreret eller godkendt i et givent land. Du bedes spørge din lokale farmaceut om hvilke produkter, der er tilgængelige i dit land. Søg specifik rådgivning om tilgængeligheden og egnetheden af ethvert specifikt produkt eller tjenesteydelse, inden du køber det pågældende produkt. Billeder af produkter er kun til illustrationsformål.

Ansvarsbegrænsning

Webstedet og alle oplysninger og relaterede oplysninger indeholdt deri samt alle oplysninger og relaterede materialer udleveret som del af enhver tjenesteydelse fremsættes, som "de er" og kun til generelle oplysningsformål. Disse materialer er ikke pålidelige til specifikke formål, og der gives ingen garanti eller forpligtelse, hverken udtrykkelig eller underforstået, for at webstedet og alle oplysninger og relaterede materialer indeholdt deri, samt alle oplysninger og relaterede materialer udleveret som del af enhver tjenesteydelse er præcise, opdaterede, fyldestgørende eller passende. Du skal bruge din egen dømmekraft til at vurdere alle de oplysninger og de relaterede materialer som vores websted og relaterede tjenester giver dig, og ved at bruge sådanne oplysninger og relateret materiale accepterer du risikoen for at de måske ikke er præcise, opdaterede, fyldestgørende eller passende til dine behov eller krav.

RÅDFØR DIG ALTID MED EN KVALIFICERET SUNDHEDSMEDARBEJDER FOR MEDICINSK RÅDGIVNING, OG LÆS HELE MÆRKATEN PÅ PAKKEN SAMT DEN VEDLAGTE VEJLEDNING TIL HVERT PRODUKT INDEN BRUG.  INGEN OPLYSNINGER INKLUDERET I DETTE WEBSTED, MATERIALERNE OG/ELLER TJENESTEYDELSERNE LEVERET AF SPD, DENNES AFFILIEREDE SELSKABER OG DERES TREDJEPARTSLEVERANDØRER, ER BEREGNET TIL AT ERSTATTE MEDICINSK RÅDGIVNING HOS ELLER EN UNDERSØGELSE UDFØRT AF KVALIFICERET SUNDHEDSPERSONALE.  SPD og dennes affilierede selskaber er ikke praktiserende læger og tilbyder ikke medicinske tjenesteydelser eller rådgivning. 

Hverken SPD eller dennes datterselskaber, eller dennes funktionærer, medarbejdere eller agenter, er ansvarlige for nogen form for tab, skader eller udgifter, der opstår som følge af enhver adgang til eller brug af dette websted, oplysninger eller materialer indeholdt deri, eller ethvert websted tilknyttet dertil, eller enhver tjenesteydelse, herunder, uden begrænsning, enhver tabt fortjeneste samt indirekte, hændelige, følgemæssige eller strafbare skader (selv hvis SPD og dennes datterselskaber, funktionærer, medarbejdere eller agenter er blevet rådgivet om risikoen for sådanne skader).

SPD forbeholder sig retten til at foretage enhver ændring eller rettelse af og/eller suspendere adgang til dette websted og/eller tjenesteydelserne når som helst, SPD finder det hensigtsmæssigt og uden varsel. Dette websted og/eller tjenesteydelserne kan være utilgængelige fra tid til anden pga. netværks-, software-, hardware- og tredjepartsleverandørfejl, opdaterings- eller udviklingsarbejde. SPD er ikke ansvarlig, hvis webstedet og/eller tjenesteydelserne er utilgængelige på noget tidspunkt eller i enhver periode, herunder, uden begrænsning, for enhver skader, der opstår som følge af en sådan utilgængelighed.

Skadeserstatning

Du accepterer at skulle erstatte, forsvare og holde SPD skadefri for enhver form for tab, udgifter, skader og omkostninger, herunder rimelige advokatudgifter, som kunne opstå som konsekvens af dit brud på disse brugsbetingelser og/eller din brug af webstedet (herunder uagtsomme eller forkerte handlinger). Dette gælder også for SPD's funktionærer, medarbejdere eller agenter.

SPD's ret til at bruge indhold indsendt af brugere

Når du uploader eller deler personlige oplysninger (f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer og fødselsdato), historier, billeder, viden, kommentarer, ideer, spørgsmål og designs ("indhold") på sociale mediekanaler som håndteres af SPD, herunder Clearblue® Facebook-siden, Clearblue® Twitter-kontoen og Clearblue® Instagram-kontoen ("sociale mediekanaler") samtykker du til, at dette indhold kan bruges gratis, ubegrænset og på verdensomspændende plan af SPD, dennes datterselskaber og udvalgte tredjeparter til brug på webstedet eller i andet materiale i ethvert formal (digitalt, printet, sociale medier osv.) til reklameformål og andre.

SPD og dennes datterselskaber har ret til, helt efter eget skøn og uden varsel, at anvende, undlade at anvende, slette, distribuere, kopiere, ændre, redigere, tilpasse, skabe afledte værker, offentligt vise og oversætte alt eller ethvert sådant indhold uden begrænsning, samt til at autorisere andre til at gøre det samme. Derudover har SPD ret til gratis at bruge alle idéer, koncepter, knowhow eller design indeholdt i sådant indhold til ethvert formål af enhver art, herunder, uden begrænsning, udvikling, fremstilling, design og markedsføring af produkter og andre genstande, der inkluderer sådanne idéer, koncepter, knowhow, design eller designs.

Skulle du trække dit samtykke til fremtidig brug af indholdet tilbage, er dette kun gældende efter SPD har modtaget din tilbagetrækkelse af samtykket. Ethvert materiale som er oprettet og kommunikeret tidligere end dette er ikke påvirket.

SPD forbeholder sig retten til at vælge, hvad denne anser for at være det bedst egnede indhold til visning, og giver ingen garanti for, at det indhold, du har oplyst, vil blive brugt "live" og være tilgængeligt til visning på de sociale mediekanaler.

Når du anmoder om brug af tjenesteydelser (fx hjælpelinjen), kan du blive bedt om at dele personlige oplysninger såsom navn, bopæl, e-mail, telefon, sundhedsoplysninger, fødselsdato osv. ("Tjenesteydelsesoplysninger"). Ved at dele tjenesteydelsesoplysninger giver du samtykke til, at SPD, dennes datterselskaber og andre tredjepartsvirksomheder, bruger disse oplysninger til at imødekomme din anmodning. Derudover gælder, at når du anmoder om at bruge tjenesteydelser, kan du også blive inviteret til at dele indhold, hvilket du kan vælge at acceptere eller afvise, uden at dette påvirker de tjenesteydelser, du har anmodet om. Hvis du accepterer at dele indhold, er de ovenstående betingelser omkring indhold gældende.

Brugeradfærd

Ved at bruge dette websted og tjenesteydelser accepterer du, at alle oplysninger, som du fremsætter, vil være sande og nøjagtige. Indsendelsen af alle uopfordrede oplysninger, såsom spørgsmål, kommentarer eller forslag, oplyst via dette websted eller enhver anden kommunikationsform, vil ikke betragtes som fortrolige. SPD og dennes affilierede selskaber har ingen forpligtelser over for dig af nogen art ifm. sådanne oplysninger.

Du accepterer, at intet indhold, som du indsender eller slår op, overtræde eller krænke andre personers rettigheder eller indeholde injurierende, ærekrænkende, obskønt eller ulovligt materiale. Alt indhold som offentliggøres på de sociale mediekanaler kan blive overvåget. SPD forbeholder sig retten til straks at fjerne alt indhold, der efter dennes rimelige mening indeholder materiale, som er injurierende, ærekrænkende, obskønt, bedragerisk, som overtræder enhver persons rettigheder, er hadefuldt eller på anden måde anstødeligt eller ulovligt iht. gældende lovgivning.

Immaterielle rettigheder

Copyright © 2017 SPD. Alle rettigheder forbeholdes. Alle ophavsrettigheder eller andre immaterielle rettigheder ifm. al tekst, billeder, grafik, lyd, software, generelt 'udseende og stil' samt andre materialer på dette websted og alle SPD-materialer, ejes af SPD og dennes datterselskaber (undtagen ethvert tredjepartsindhold, der er identificeret som sådan) eller er inkluderet med tilladelse fra den relevante ejer.

Du kan søge på dette websted og gengive uddrag (undtagen fra ethvert tredjepartsindhold, der er identificeret som sådan) vha. udskrivning, download til en harddisk samt distribution til andre personer ifm. ikke-kommerciel, privat brug. Sådan brug må i alle tilfælde kun være til oplysningsmæssige formål, og ovenstående erklæring skal fremgå af alle gengivelser med en henvisning til brugsbetingelserne.

Ingen gengivelse af nogen dele af dette websted må sælges eller distribueres mhp. kommerciel gevinst, og en sådan må heller ikke ændres eller inkluderes i andet arbejde eller publikationer, uanset om disse udarbejdes i papirudgave eller elektronisk, herunder som opslået indhold på et andet websted.

Intet på dette websted skal fortolkes som overførsel, hverken ved berettiget antagelse eller på anden måde, af enhver rettighed til at bruge eller enhver licens til at bruge enhver ophavsret, patenter, varemærker, logoer og tjenesteydelsesmærker, der tilhører SPD. SPD beskytter sine immaterielle rettigheder iht. gældende lovgivning.

Varemærker

Alle varemærker, tjenesteydelsesmærker og logoer, der vises på dette websted, er enten ejet eller brugt under licens tilhørende SPD og dennes affilierede selskaber, og alle rettigheder forbeholdes. Dette omfatter blandt andre "SPD" samt logoerne og produktnavnene Clearblue®, Persona®, Accu-Clear® Crystal Clear® og Fact Plus®. Uautoriseret brug af ethvert varemærke, tjenesteydelsesmærke eller logo er strengt forbudt.

Tilknyttede websteder

På forskellige steder på dette websted kan du blive tilbudt automatiske links til tredjeparters websteder, som er relevante for et pågældende aspekt af dette websted. Dette betyder ikke, at SPD er forbundet med eller godkender disse websteder eller deres ejere. Selvom SPD håber, at du finder disse websteder interessante, er hverken SPD eller dennes datterselskaber, eller enhver af dennes funktionærer, medarbejdere eller agenter, ansvarlige eller erstatningspligtige for tredjeparters websteder, oplysningerne angivet deri eller deres tilgængelighed.

Oplysninger om dig og dine besøg på webstedet og brug af tjenesteydelser

Vi behandler oplysninger om dig iht. til vores databeskyttelsespolitik. Ved at bruge vores websted og tjenesteydelser giver du dit samtykke til denne behandling og brug af dine oplysninger, i overensstemmelse med vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Vi anvender cookies og andre teknologier til at indsamle oplysninger når du besøger vores websted, herunder din IP-adresse, de websider du besøger og de links du klikker på, dato og tidspunkt hvor du fik adgang til vores websted, den webbrowser du bruger og det websted hvorfra du fandt os. Du kan slette og afvise cookies i din webbrowser.  Du kan også få mere at vide om cookies ved at besøge vores Side med politik om Cookies.

Virusser, hacking og andre lovovertrædelser

Du må ikke misbruge vores websted ved at introducere virusser, trojanske angreb, orme, logikbomber eller andet materiale, der er ondsindet eller teknologisk skadeligt. Du må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til vores websted eller enhver server, computer eller database, der er tilknyttet til vores websted.

Ved at overtræde denne bestemmelse begår du en kriminel lovovertrædelse. Vi anmelder enhver sådan overtrædelse til de relevante myndigheder, og vi samarbejder med disse myndigheder ved at videregive din identitet til dem. I tilfælde af en sådan overtrædelse vil din ret til at bruge webstedet straks blive annulleret.

SPD, dennes datterselskaber og tredjepartsleverandører er ikke ansvarlige for nogen form for tab eller skader forårsaget af et overbelastningsangreb, virusser eller andet teknologisk, skadeligt materiale, der kan inficere dit computerudstyr, dine computerprogrammer, data eller andet patentbeskyttet materiale, der opstår som følge af din brug af vores websted, eller fordi du downloader materiale udgivet på vores websted, eller ethvert andet websted tilknyttet til webstedet.

Forbeholdsklausul

I det omfang at en af bestemmelserne i disse brugsbetingelser anses for at være ulovlig, ugyldig eller uhåndhævelig, vil en sådan bestemmelse udgå og slettes uden at påvirke håndhæveligheden af de øvrige bestemmelser.

Hvem skal du kontakte

Hvis du har spørgsmål angående vores websted eller spørgsmål om disse brugsbetingelser bedes du kontakte os på [email protected].

Hvis du har produktrelaterede forespørgsler, bedes du kontakte Careline. Careline drives af SPDs datterselskab, SPD Development Company Limited i Storbritannien. Kontaktoplysninger til Careline kan ses på webstedet for dit bopælsland under Kontakt.  Du bedes være klar til at oplyse lot-nummeret fra produktpakken.  Opkald til Careline kan være overvåget eller blive optaget med henblik på kvalitetssikring, og dine personlige oplysninger kan blive indsamlet som det er angivet herover.

Mange tak, fordi du besøger vores websted.